Anita Bjerknæs

Økonom
Partner & konsulent
E-post: anita.bjerknaes@de4.no
Mobil: +47 995 78 490

Anita har bred og omfattende erfaring fra HR i internasjonal virksomhet, fra grossist/dagligvare
og fra idretten. Hun har jobbet med rekruttering av ledere og ansatte, og hvordan få en
god on-boarding prosess. Videre har hun stor erfaring fra omorganiseringer og forbedringsprosesser, organisasjons- og medarbeiderutvikling, Performance Management og Talent Management. Hun har gjennomført spennende HR-prosjekter; bygge opp ny lønnsstruktur og karriereveier, innføring av HR-prosesser, sammenheng mellom skole/utdanning og arbeidsliv, lederrådgivning og gjennomføring av vanskelige personalsaker.

Anita vil med sin kompetanse tilføre oppdragsgiver et «corporate»-perspektiv, hun har hatt «skoene på og vet hvor de trykker». Dette gjør Anita til en foretrukket samarbeidspartner.

Konsulenttjenester:
  • Rekruttering
  • Excecutive Search
  • Seleksjon
  • Sluttvurderinger av interne og eksterne kandidater
  • Rådgivning innen medarbeider og organisasjonsutvikling
  • Rådgivning innen HR
  • HR for hire
Anita er utdannet økonom m/spesialisering innen regnskap og skatt fra Handelshøyskolen BI.